By zgłosić drużynę do rozgrywek należy w pierwszej kolejności pobrać formularz zgłoszeniowy. Najlepiej wypełnić go komputerowo. Przygotowane pola pozwalają na edycję pozycji na liście zawodników oraz w danych kapitana drużyny, a dopiero później jego wydrukowania.

Po podpisaniu wydrukowanego formularza zgłoszeniowego przez kapitana drużyny należy przedłożyć go sekretariacie szkoły, w celu potwierdzenia iż osoby zgłoszone są rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów szkoły, którą drużyna reprezentuje. W celu usprawnienia tego procesu dodaliśmy pole Imię, Nazwisko ucznia.

Prosimy też o wskazanie kapitana drużyny/osoby kontaktowej, tak by w razie konieczności była możliwość kontaktu z drużyną i przekazaniu jej niezbędnych informacji.

Należy też uiścić opłatę za uczestnictwo drużyny w rozgrywkach w wysokości 500 zł. Przelew należy wysłać na poniższe dane:

Polskie Stowarzyszenie Motocyklistów
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
nr: 73 1030 0019 0109 8530 0037 4102

W tytule przelewu koniecznie trzeba wpisać nazwę drużyny za którą jest dokonywana wpłata.

Skan podpisanego i poświadczonego zgłoszenia oraz potwierdzenie zrealizowanego przelewu należy przesłać niezwłocznie do organizatora na adres liga@rodzicenasali.pl. Oryginał zgłoszenia dostarczyć na spotkanie organizacyjne, na które zostają zaproszeni kapitanowie drużyn. Spotkanie odbędzie się 2 października 2017 roku, w Pozytywnej Szkole Podstawowej o godz. 18:30. Kapitanowie drużyn otrzymają dodatkowo informację drogą mailową.

Formularz należy dostarczyć do organizatora, do dnia 30.09.2017 roku. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.