By zgłosić drużynę do rozgrywek należy w pierwszej kolejności pobrać formularz zgłoszeniowy. Najlepiej wypełnić go komputerowo. Przygotowane pola pozwalają na edycję pozycji na liście zawodników oraz w danych kapitana drużyny, a dopiero później jego wydrukowania.

Po podpisaniu wydrukowanego formularza zgłoszeniowego przez kapitana drużyny należy przedłożyć go sekretariacie szkoły, w celu potwierdzenia iż osoby zgłoszone są rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów szkoły, którą drużyna reprezentuje. W celu usprawnienia tego procesu dodaliśmy pole Imię, Nazwisko ucznia.

Prosimy też o wskazanie kapitana drużyny/osoby kontaktowej, tak by w razie konieczności była możliwość kontaktu z drużyną i przekazaniu jej niezbędnych informacji.

Skan podpisanego i poświadczonego dokumentu należy przesłać niezwłocznie do organizatora na adres liga@rodzicenasali.pl. Oryginał dostarczyć na spotkanie organizacyjne, o terminie którym organizator poinformuje zgłoszone drużyny mailem.

Formularz należy dostarczyć do organizatora, do dnia 30.09.2016 roku. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt.